06083 91370

Geminner Bauernpann

Geminner Bauernpann

pro Person: 7,00€

Des misst Ihr eass mit ville Leut, denn mechts erscht rischdisch Spass.
Karduffele, Speak, Morsch, Zwiwwele un Aier, alles in aner Pann, jeder kreid en Löffel un mer isst sovill wie mer kann!